Latest posts

Entity Framwork core 5 - Many to Many relationships

Lately, I've been working on a project using Entity Framework core 5. I read the release notes and I realized that finally there is a good solution to implement Many-to-Many DB relationships on Entity Framework. In previous EF versions, when we had two entities with Many to Many relationships(M2M from now on), we had to add a third entity on our context to represent the join table. Also, we ha...

Alguns dels meus llibres de desenvolupament de software preferits

Molts cops estàs parlant amb algú sobre enginyeria de software i acaba sortint a la conversa algun llibre, canal de youtube o blog. Bé, en aquest post vull deixar un petit recull dels llibres que m'han ajudat més a millorar professionalment. Heads First: Design Patterns Aquest és la segona edició d'aquest genial llibre. Tracta alguns dels patrons de disseny més coneguts i el...